Rychlost rozpínání vesmíru vychází různými metodami jinak, poslední měření potvrzují nesoulad

Astronomové použili vesmírný teleskop Hubble, aby zatím nejpřesněji změřili rozpínání vesmíru. Použili k tomu pozorování speciálních typů hvězd, které září stejným způsobem v celém vesmíru, a lze tak jednoduše určit jejich vzdálenost. Výsledky jejich měření ale ukazují, že se vesmír rozpíná rychleji než vědci odhadovali zkoumáním zbytků záření po velkém třesku. Tzv. Hubblova konstanta, která rozpínání vesmíru popisuje, tak možná bude muset být revidována.

Cosmic microwave background

Cosmic microwave background Reliktní záření po velkém třesku jak jej zachytila vesmírná observatoř Planck.Problém vzniká při porovnání výsledků různých metod pro výpočet rychlosti s jakou se vesmír rozpíná. První hodnota pochází z měření evropské sondy Planck, která v letech 2009-2013 pozorovala vesmírné mikrovlnné záření z raného vesmíru. Tato měření určila Hubblovu konstantu na 67 kilometrů za sekundu na megaparsek - tedy, že se od nás vesmír vzdaluje každý další megaparsek (3,3 milionů světelných let) o 67 kilometrů za sekundu rychleji. Podobně byla zaměřena také americká sonda WMAP, která stanovila hodnotu konstanty na 68-70 km/s na megaparsek.

Druhé měření pochází z cepheid, speciálního druhu proměnných hvězd, jejichž zářivost je úzce svázána s periodou, kterou pulzují, lze u nich tedy celkem přesně určit, jak daleko se nachází. Světlo, které pochází z objektu, který se od nás vzdaluje, má protaženou vlnovou délku a je tak zachyceno v červenější barvě (červený posun), a právě podle barvy mohou vědci odhadnout rychlost tohoto objektu. Nová měření pomocí cepheid a supernov však dávají Hubblově konstantě rozdílnou hodnotu 73 kilometrů za sekundu na megaparsek. 

Možná vysvětlení
Nová data jsou podle astronomů velmi přesná a tento rozdíl nelze vysvětlit odchylkou v měření. Dosavadní přístupy byly ověřeny několikrát a z mnoha úhlů pohledu, ani jeden z nich tak nelze považovat za chybný. Naopak, je třeba počítat s tím, že rozdílná měření mohou být projevem podstaty chování vesmíru. Vědci se už několik let pokouší rozdíl ve výsledcích různých měření vysvětlit, jednou z možností je, že rozpínání vesmíru prostě není konstantní a v čase a místě se mění. Znamenalo by to, že temná energie, která měla zrychlující se rozpínání vesmíru vysvětlovat, působí na jednotlivé vzdalující se galaxie více než se doposud uvažovalo. Další z možných vysvětlení pracuje s existencí doposud neznámé subatomární částice, která by cestovala rychlostí velmi blízkou rychlosti světla. Tato částice by mohla být podobná neutrinu a bývá označována jako sterilní neutrino. Vědci pracují s ještě jednou možností, a tou je silnější interakce temné hmoty se svým okolím. Všechna tato vysvětlení by vyžadovala změnu složení raného vesmíru oproti tomu, co je dnes běžně přijímáno. To by změnilo výpočet rozpínání vesmíru založeného na pozorování mikrovlnného záření.
Historie objevování rozpínání vesmíru
1929 - Edwin Hubble potvrdil, že se vesmír rozpíná. Konstantu rozpínání tehdy určil na 500 km/s na megaparsek, takto vysoká byla kvůli různým nepřesnostem při měření. 1950´s - Zpřesnění hubblovy konstanty na hodnotu kolem 70 km/s na megaparsek. 1990´s - Potvrzení zrychlující se expanze vesmíru, temná energie se stává nejpřijímanějším vysvětlením tohoto zrychlování. 2001-2010 - Pozorování sondy WMAP umísťují konstantu do hodnot 68-70 km/s na megaparsek. 2009-2013 - Pozorování sondy Planck definují rozpínání vesmíru mezi 67 a 68 km/s na megaparsek. 2016 - Měření vzdalování supernov typu Ia ukazuje na hodnotu 72-75 km/s na megaparsek 2017 - Na prvních několika detekovaných gravitačních vlnách bylo ověřeno, že lze rozpínání vesmíru odvodit také tímto způsobem, hodnoty jsou však zatím velmi nepřesné (62-82 km/s na megaparsek) a vyžadují více detekcí gravitačních vln. 2018 - Hodnoty odvozené z pozorování cepheid potvrzují nesouvislost mezi měřeními mikrovlnného záření a pozorování hvězd a supernov.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu:

Chcete vědět o dalším článku?

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.


Další zprávy z kategorie
Temná energie

Na teleskop Euclid byly instalovány vědecké přístroje

Na základní konstrukci evropského vesmírného teleskopu Euclid byly ve francouzském městě Toulouse instalovány optické a infračervené přístroje. Úkolem teleskopu bude zkoumání temné hmoty a temné energie ve vesmíru. Start mise Euclid je nyní plánován na rok 2022.

celý článek

Nová metoda měří rozpínání vesmíru pomocí gama záření z hlubokého vesmíru

Vědci z Clemson University přišli s novou metodou měření rozpínání vesmíru: porovnali útlum gama záření způsobený rozptýleným extragalaktickým světelným pozadím. Výsledkem je hodnota hubblovy konstanty 67,4 km/s/MPc, což je srovnatelné s hodnotami získanými pozorováním reliktního záření po velkém třesku. Přesná hodnota hubblovy konstanty zatím není známá, různými metodami totiž vychází jinak a vědci si tento nesoulad zatím nedokáží vysvětlit.

celý článek

Nový instrument DESI pomůže vědcům zmapovat galaxie a posvítí si i na temnou energii

Nový instrument DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) instalovaný na teleskopu Mayall v Arizoně zaznamenal 22. října první světlo. Jeho úkolem bude pomocí rudého posuvu přesně změřit vzdálenost galaxií a rychlost, se kterou se od nás vzdalují. Vědci si od výsledků této práce slibují nové poznatky o temné energii, která zapříčiňuje zrychlující se rozpínání vesmíru.

celý článek

Hubblova konstanta změřená novou metodou vnáší další nesoulad do problematiky rozpínání vesmíru

Vesmír se rozpíná, a to stále rychleji - to víme už dlouho. Doposud však není zřejmé, s jakou rychlostí. Různá měření tzv. hubblovy konstanty, která rozpínání vesmíru znázorňuje číselně, totiž podávají různé výsledky: nejčastěji mezi 67 a 74 km/s/Mpc (tedy prostor mezi dvěma objekty, které jsou od sebe vzdáleny jeden megaparsek (přes 3 miliony světelných let), se za jednu sekundu natáhne o zhruba 70 kilometrů). Nová studie nyní přináší další dílek do skládačky: 70 km/s/Mpc podle červených obrů.

celý článek

Ve vesmíru zřejmě působí doposud neznámá síla, způsobuje rychlejší rozpínání vesmíru

Vesmír není statický, neustále se rozpíná, a to stále se zrychlujícím tempem. Doposud však není zcela zřejmé, jak rychlé toto rozpínání vesmíru je. Vědci totiž přišli hned s několika způsoby, jak to změřit, a pokaždé jim vyjde trošku jiná hodnota. Rozdíl se projevuje při pozorování hvězd a supernov v dnešním vesmíru a zkoumání světla z období krátce po vzniku vesmíru. Nová studie, která zpřesňuje pozorování hvězd pomocí teleskopu Hubble, nyní potvrzuje rozdíly v měření a téměř vylučuje možnost chyby. Ve vesmíru tak zřejmě působí doposud nepopsaná síla, která za tímto rozdílem stojí.

celý článek

Podle nových měření vzdálených galaxií se rozpínání vesmíru zrychluje víc, než se předpokládalo

Vědcům se podařilo změřit rozpínání vesmíru prostřednictvím téměř 1 600 vzdálených kvazarů. Podle této nové metody jim nicméně vyšlo, že se rychlost rozpínání vesmíru s postupem času zrychluje více než očekávali. Pokud se tyto výsledky potvrdí, znamenalo by to, že temná energie ve vesmíru není konstantní, což by mohlo také vysvětlovat rozdíly v měření hubblovy konstanty různými metodami.

celý článek

Gravitační vlny z kolize neutronových hvězd naznačují, že gravitace neuniká do jiné dimenze

Detekce gravitačních vln způsobených kolizí neutronových hvězd v roce 2017 umožnila vědcům zkoumání vesmíru dvěma rozdílnými pohledy: gravitačními vlnami a elektromagnetickým zářením. To umožňuje ověření různých teorií založených na dosavadním pozorování vesmíru prostřednictvím elektromagnetických vln. Podle nové studie takto vědci dokázali vyvrátit jednu z teorií, která se snažila vysvětlit existenci temné energie pomocí gravitace unikající do jiné dimenze.

celý článek