Povrch saturnova měsíce Titan je konstantně přetvářen, jeho nitro je však zřejmě chladné

Podle nové studie věnující se Titanu, která byla vydaná vědci z NASA v dubnovém čísle magazínu Ikarus, není nitro měsíce dostatečně aktivní na to, aby způsobilo vznik ledových sopek. Myšlenka na kryovulkanismus byla mezi některými vědci rozšířena mimo jiné díky datům získaným sondou Cassini koncem roku 2010, kdy proletěla blízko kolem povrchu měsíce a pořídila snímky oblasti pojmenované Sotra Facula a objevila útvar, který připomíná jícen sopky.

Sotra Facula, Titan

Sotra Facula, Titan region na povrchu největšího měsíce planety Saturn, kde se vyskytují útvary připomínající sopky. Podle některých vědců by mohlo jít o ledové sopky způsobené geologickou aktivitou v nitru měsíce.Když v roce 2005 dorazila vesmírná sonda Cassini k Saturnu, oddělila se od ní evropská sonda Huygens, která se vydala zkoumat povrch největšího měsíce planety, Titan. Jediný měsíc sluneční soustavy s hustou atmosférou do té doby skrýval svůj povrch před očima lidí i jejich přístrojů, teprve v roce 2005 se tedy vědci dozvěděli o deštích, řekách a obrovských jezerech, které se pod hustou atmosférou skrývají. Zcela nový svět vzdáleně připomíná náš vlastní domov, až na fakt, že tekutina, která plní zdejší jezera není voda, ale metan, který se na Zemi vyskytuje jako přírodní plyn.

Touha vědců po studiu Titanu ještě narostla, když spatřili povrch měsíce. Při studiu snímků pořízených sondou Cassini při průletech kolem měsíce objevili astronomové útvary, které připomínají jícen sopky a otázka, zda je jádro měsíce geologicky aktivní, na sebe nenechala dlouho čekat. Pokud by geologická aktivita zprostředkovávala vnitřní zdroj energie, mohl by na Titanu existovat kryovulkanismus. Jako nejpravděpodobnější místo výskytu sopky se jeví oblast pojmenovaná Sotra Facula.

"I když by to bylo fantastické, kdybychom našli ledové vulkány nebo proudy lávy", říká Jeff Moore, vědec NASA a spoluautor studie zaměřené na geologickou aktivitu Titanu, "nicméně neexistují pro to žádné přesvědčivé důkazy." Studium povrchu a nitra měsíce nasvědčuje, že všechny charakteristiky povrchu Titanu jsou utvářené vnějšími faktory jako je vítr, déšť a tekoucí metan a etan. 
Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu:

Chcete vědět o dalším článku?

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.


Další zprávy z kategorie
Saturn

Z měsíce Enceladus uniká metan, mohl by vznikat v živých organismech

Data z vesmírné sondy Cassini naznačují existenci podpovrchového oceánu na Měsíci Enceladus u planety Saturn. Orbitální sonda také prozkoumala gejzíry na jižním pólu tohoto malého ledového měsíce a našla v nich vodu, dusík a také stopy uhlovodíků jako je metan. Nová statistická analýza ukazuje, že geologické procesy samotné nestačí na vysvětlení detekovaného množství metanu a je třeba hledat jiné vysvětlení, jedním z nich je produkce metanu živými organismy.

celý článek

Jádro Saturnu by k překvapení vědců mohlo zabírat víc než polovinu planety

Jeden ze Saturnových prstenců vědcům prozradil vlastnosti jádra planety ukrytého pod hustou atmosférou. Nový výzkum ukazuje, že se nejedná o malé skalnaté jádro s ledem, jak se původně předpokládalo. Namísto toho to vypadá, že jádro Saturnu je doslova obří a bohatě prostoupené vodíkem a heliem.

celý článek

V oceánu pod povrchem Enceladu by mohly být mořské proudy

Počítačové situace naznačují, že by pod povrchem měsíce Enceladus u planety Saturn mohly existovat oceánské proudy. Podle vědců by byly poháněny rozdílnou salinitou v různých regionech. Podpovrchový oceán se tak částečně podobá těm na Zemi.

celý článek

Při misi Dragonfly by k Titanu mohla letět také sonda, která si na měsíci Saturnu sama vyrobí palivo pro cestu zpět

Detailní průzkum největšího měsíce planety Saturn Titanu je v hledáčku vědců už dlouho. Je to dáno jeho unikátností ve sluneční soustavě, měsíc má totiž hustou atmosféru a jezera na povrchu tvořená metanem a dalšími sloučeninami. Nejvíce informací o Titanu máme z mise Cassini, která jej zkoumala z oběžné dráhy, a malého modulu Huygens, který přistál na jeho povrchu. NASA nyní plánuje novou misi Dragonfly, která na Titan vyšle létající sondu. Nově se také uvažuje o tom, že by součástí této mise byla i sonda návratová, která by si na Titanu sama vyrobila palivo potřebné pro cestu zpět k Zemi.

celý článek

Na Saturnově ledovém měsíci Rhea byl detekován hydrazin využívaný jako palivo v raketách

Studie v magazínu Science Advances prezentuje analýzu dalekého ultrafialového spektra u světla odraženého od povrchu měsíce Rhea. Výsledky získané při misi Cassini lze vysvětlit přítomností molekul chloru a metanu nebo hydrazinu. Nová studie se věnovala i případnému vzniku těchto sloučenin v prostředí měsíce Rhea a podle vědců se na jeho povrchu nachází monohydrát hydrazinu.

celý článek

Naklonění osy Saturnu je způsobeno jeho měsíci a také gravitací planety Neptun

Gravitační vliv měsíců planety Saturn stojí za postupně se měnícím sklonem rotační osy tohoto plynného obra. V minulosti za tímto sklonem stál také vliv gravitace planety Neptun, dnes převládá vliv největšího měsíce planety Titanu. S jeho postupným vzdalováním od Saturnu se bude sklon osy planety nadále zvětšovat.

celý článek

Interakce s dusíkem v atmosféře Titanu by mohla v jeho jezerech vytvářet vrstvy s různou hustotou

Na povrchu Titanu, největšího měsíce planety Saturn, se nachází jezera, která jsou složena z metanu, etanu a dusíku. Vědci nyní zjistili, že by v těchto jezerech mohly vznikat vrstvy různě hustých tekutin nad sebou. Na rozdíl od Země, kde se voda vrství podle teploty, však tento proces na Titanu vyvolávají chemické reakce s hustou atmosférou.

celý článek